Menu nl

Wagen beschadigd door een kuil in de weg? Dit kunt u doen.

Strenge winters doen vaak kuilen ontstaan in de weg, ook in België. Maar wat moet u precies doen als uw wagen beschadigd raakt door het slechte wegdek?

De overheid staat in voor het onderhoud van de wegen. Sommige kuilen zijn het gevolg van slecht wegenonderhoud. En dus kan de overheid in theorie aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan het voertuig van uw klant.

Hoe kan u een schadevergoeding krijgen?

Een omniumverzekering dekt de schade veroorzaakt door een slecht wegdek.

Heeft u geen omniumverzekering? Dan kan u een klacht indienen bij de overheid, en moet hij bewijzen dat:

  • uw wagen beschadigd is (bewijs door foto’s)
  • de overheid de weg slecht heeft onderhouden
  • het slechte onderhoud van de weg de schade aan het voertuig heeft veroorzaakt

Het wegenonderhoud is een bevoegdheid van de federale, regionale, gewestelijke én provinciale overheden. Dat maakt een juridische procedure des te ingewikkelder.

Kunnen beide partijen geen minnelijke schikking treffen? Dan kan u  een proces aanspannen. Als uw klant een rechtsbijstandsverzekering heeft, dekt die de juridische kosten.

Krijgt u makkelijk een schadevergoeding?

Het is moeilijk te bewijzen dat de schade aan het voertuig echt is veroorzaakt door de kuil in de weg. U moet immers bewijzen dat hij niet op voorhand werd gewaarschuwd en dat hij de kuil niet kon ontwijken. De rechter kan er ook van uitgaan dat de automobilist de weg vaker neemt, de weg dus kent en niets heeft gedaan om de kuil te ontwijken. De juridische procedures slepen vaak lang aan, en dat zonder zekerheid dat de klant een vergoeding krijgt.


Reageren is niet (meer) mogelijk.