Menu nl

De Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman verzekert de financiële stabiliteit van uw bedrijf.

U zorgt voor een belangrijk deel van de omzet van uw vennootschap. Wat als u door ziekte of ongeval uw bedrijf niet meer kunt runnen: geen prestaties, geen inkomsten en, tot slot, geen bedrijf? Met een Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman kunt u dat voorkomen, want wij maken van uw onderneming onze zaak!

Uw zakencijfer verzekerd

Wat is de Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman?

Deze verzekering heeft als hoofddoel de financiële continuïteit van uw vennootschap te beschermen. Uw vennootschap ontvangt een rente wanneer de bedrijfsleider (tijdelijk) wegvalt door ziekte, ongeval of overlijdt.  De Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman verzekert de financiële stabiliteit van uw bedrijf.

De premies zijn aftrekbaar en uw bedrijf is steeds begunstigde van de uitkeringen.

Is een Bedrijfsleidersverzekering Scala Keyman interessant voor u?  Ja, als u uw cruciale rol voor de omzet van uw bedrijf wilt verzekeren en maximum 60 jaar bent bij afsluiting van het contract. Ook interessant voor de andere sleutelfiguren in uw bedrijf!

Waarvoor bent u beschermd?  Voor de gevolgen van het (tijdelijk) wegvallen van u of een andere verzekerde zaakvoerder door ziekte, ongeval of overlijden.
Uw bedrijf ontvangt dan een kapitaal om de lopende kosten te kunnen betalen. U hebt daarboven ook keuze uit aanvullende waarborgen.

Waarvoor bent u niet beschermd? Tegen omzetverlies door een lagere economische activiteit kunnen we u niet beschermen. Ook uw eigen inkomen is niet verzekerd.

Premies Scala Keyman

Minimum: 1 500 euro/jaar of 1 000 euro/jaar indien gecombineerd met een ander Scala contract (buiten VAPZ Scala Free Pension).

Kosten

Instapkosten
Maximaal 6%

Beheerskosten
Op de reserve: 0,05%
Op kapitaal overlijden: 0,08%

Taksen op premies

  • overlijden: 4,40%
  • arbeidsongeschiktheid: 9,25%

Bijdragen en belasting bij uitkering

33,99% als belastbaar inkomen voor de vennootschap

Duur van uw contract
De duurtijd kan vrij gekozen worden.

Financiële infofiche Scala Keyman (30/03/2016)

Meer info? Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvend advies!

 Reageren is niet (meer) mogelijk.